x

60 Grader megler kontrakter på Papirbredden

60 Grader Næringsmegling har bistått Papirbredden Eiendom med nye leiekontrakter for Drammen Kommune og Axactor. Ett mindre areal på 800 kvm gjenstår nå før 100% av bygget er fullt utleid. 60 Grader har også bistått med øvrige leiekontrakter for bl.a. Husbanken, Evolve, Adecco m.fl.

Papirbredden 3 er på totalt 11 400 kvadratmeter, og utgjør siste byggetrinn på Papirbredden som består av Papirbredden 1,2 og 3. Papirbredden Eiendom har utviklet 3 fremtidsrettede nybygg med meget gode kontorløsninger og fellesfasiliteter, samt bidratt til å sette Drammens på kartet med ‘state of the art’ kontorbygg som er moderne & miljøvennlige og tilgjengelig for både leietakere, Drammensere og andre besøkende.
http://www.estatenyheter.no/2016/10/27/signerte-i-drammen/