x

Anthon Eiendom vil bygge enda mer på Lahaugmoen

Anthon B. Nilsen Eiendom, i dag Anthon Eiendom, kjøpte den tidligere militærleiren Lahaugmoen i 2007. Dette er i dag en 288 mål stor næringspark som ligger like bak Maxbo på Hvam i Lillestrøm kommune.

I tiden som har gått etter kjøpet har de bygd over 100.000 kvadratmeter der, stort sett lager-, logistikk- og kombinasjonsbygg, som er solgt videre. I tillegg til ca. 750 pendlerleiligheter i 15 bygg. Ifølge et planforslag til kommunen ønsker de å bygge mer på ei ubebygd tomt som er regulert til industri og lager.

– Utvidelse er nødvendig for å kunne utvikle et rasjonelt næringsbygg som tilfredsstiller en konkret brukers reelle arealbehov. Planlagt nybygg har ca. 8.800 kvadratmeter fotavtrykk og er 14 meter høyt med solceller på taket, fremgår det blant annet av korrespondansen.

Les mer om prosjektet:

https://www.estatenyheter.no/nbt-pluss/anthon-eiendom-vil-bygge-enda-mer-pa-lahaugmoen/396481