x

Sale-leaseback

Sale leaseback av næringseiendom

Vi tilbyr rådgivning ved salg og tilbakeleie av næringseiendom, også kalt sale-leaseback. Tilbakeleie gjøres vanligvis for å frigjøre kapital og andre ressurser i bedriften.

Sale leaseback-avtaler har flere økonomiske fordeler for bedriften:

  • Kapital frigjøres umiddelbart.
  • Bedriften har ikke lenger utgifter på drift av eiendommen.
  • Vedlikeholdskostnader reduseres.
  • Eiendommen er ikke lenger skattepliktig for bedriften.

Det finnes også potensielle utfordringer ved sale-leaseback, for eksempel rundt fornyelse av kontrakten. Det er derfor viktig å forhandle frem en god kontrakt med en gang. Vi kan bistå i denne prosessen.

Vi står til rådighet for en dialog om muligheten for et samarbeid, for eksempel ved en uforpliktende verdivurdering av din eiendom, herunder vurdering av leienivå, driftsavtaler osv.

Vi har god kjennskap til markedet, og erfaring med utleie og transaksjoner av alle typer næringseiendom.

Vi foretar også verdivurderinger av næringseiendom. Les mer her.

Ta kontakt med Rune Holmøy (rh@60grader.no, 92600200) eller Simen Torgersen (st@60grader.no, 41691747) i dag for en uforpliktende eiendomsprat.