x

Ledige lokaler

Utleieavdelingen i 60 Grader er sammensatt av meglere med ulik kompetanse, dette for å kunne ivareta både “mixed use” case for våre oppdragsgivere, så vel som rene case innenfor kontor, handel og logistikk. Se ledige arealer under og ta kontakt med oss i dag!

NÆRINGSEIENDOM TIL LEIE