x

Imprint

Dette imprint ble sist oppdatert den 9. august 2023.

Eieren av dette nettstedet er:

60 GRADER NÆRINGSMEGLING AS
Dronning Eufemias gate 8, 0191 OSLO
Norge
E-post: post@60grader.no
Telefonnr: +47 23 69 60 60
MVA ID: 913 641 477

Juridisk(e) representant(er) for 60 GRADER NÆRINGSMEGLING AS:

Simen Torgersen

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Finanstilsynets virksomhetsregister med lisens- eller registreringsnummeret:

913 641 477

1.2 Navnet på vår tilsynsmyndighet er:

Finanstilsynet

1.3 Vi viser tjenester eller produkter på nettstedet vårt som krever registrering hos følgende bransjeorganisasjon:

Virksomhetsregisteret

1.4 Yrket eller aktivitetene som vises på dette nettstedet krever et bestemt vitnemål, som angitt her:

Eiendomsmegler, dette vitnemålet eller stillingstittelen ble tildelt i Norge.

1.5 Følgende profesjonelle regler og forskrifter gjelder for vår organisasjon:

Hvitvaskingsloven, Personopplysningsloven, Markedsføringsloven, Avtaleloven, Avhendingsloven, Husleieloven, Eiendomsmeglingsloven, Forskrift om risikostyring og internkontroll, IKT forskriften, Regnskapsloven, Internkontrollforskriften

Du finner disse reglene og forskriftene her:
https://lovdata.no

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Ytterligere informasjon

Næringsmegler