x

Norwegian Agro utvider på Romerike

Det er inngått en langsiktig leieavtale med eierne av Tretjerndalsveien 54, og Norwegian Agro overtar lokalene senest 1. januar 2024.

Anlegget ligger på Frogner i Lillestrøm kommune og byr på 1 500 kvadratmeter verkstedhall, 600 kvadratmeter salgshall, samt et stort uteområde på cirka 10 mål. Det er noe kontorfasiliteter, som skal utvides etter behov.

– Vi er i vekst og har derfor behov for ytterligere kapasitet og kompetanse i tiden fremover. Vi vil bruke tid på å bli kjent med anlegget, få mer kunnskap om hvordan vi kan utnytte det best mulig, sier daglig leder Jarle Kleppan.

Les mer om prosjektet:
https://agronytt.no/norwegian-agro-utvider-pa-romerike/