x

Vika-syndikat med nytt kjøp

60grader_Vika_syndikat

Vika Project Finance har kjøpt en logistikkeiendom i Larvik havn.

Eiendommen, som har adresse Revet 1 i Larvik havn, er en lager- og logistikkeiendom med en samlet bygningsmasse på litt over 20 000 kvadratmeter, hvorav ca. 4 000 kvm er under oppføring. Tomten er på 38 mål. Leietakere i bygget er Greencarrier Shipping & Logistics AS og Thoresen Transport AS, begge med langsiktige leieforhold. Nybygg vil oppføres for Thoresen Transport. Leieinntektene i 2020 blir ca. 14,5 millioner kroner (annualisert). Eiendomsverdien er ca. 205 millioner kroner, som gir en netto yield på cirka 6,6 prosent.

Les mer om prosjektet:

https://www.estatenyheter.no/transaksjon-transaksjoner/vika-syndikat-med-nytt-kjop/107839?fbclid=IwAR3c3sQtr8ka0Zhk4XqBJkGmfnCCg3ZdezBsHldCXCBRrc-JEpEVelH4Lfw