x

Kjøpte logistikkeiendom i Vestby

60grader_logistikkeiendom_Vestby

Fondet Pareto Eiendomsfellesskap har kjøpt en logistikkeiendom i Vestby på drøye 16.000 kvadratmeter.

Eiendommen har adressen Delitoppen 3 i Vestby kommune og ligger i Deliskog nærings- og industriområde. I 2020 hadde Delitoppen 3 AS leieinntekter på 16,7 millioner kroner. Selger er Fonc Holding.

Deliskog næringsområde er Vestbys største utbygde næringsområde. Sammen med naboparken Vestby næringspark har de et samlet areal på 1500 dekar. Ifølge Pareto Eiendomsfellesskap har parken en strategisk plassering med nærhet til de sentrale transportkorridorene i regionen og langs import-/eksportkorridoren mot Sverige og Europa.

Les mer om prosjektet:

https://www.estatenyheter.no/pluss/kjopte-logistikkeiendom-i-vestby/304889?fbclid=IwAR39yX9VRN_QRYgLmU12c5_eqmaEwUGANssvO6oncWYkryFxvWvA2_YmOAQ