x

Fredensborg Bolig kjøper 13 mål i Fjordbyen

I dag benyttes eiendommen (Gilhusveien 5-7) til kontor/lager/logistikk. Eiendommen er en del av Fjordbyen, et politisk samarbeid mellom Lier og Drammen, om utvikling av et attraktivt byområde på Lierstranda og Brakerøya.

Området planlegges bygd ut med 2500 boliger.

– Det er planlagt en total transformering fra industri- og næringsområde til et urbant og bærekraftig byområde som knytter sammen land og sjø, opplyser Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.