x

La 88 mill på bordet for tre mål

60Grader-Obos

Obos har kjøpt en sentrumstomt i Ski for å bygge rundt 70 nye leiligheter.

Den drøyt tre mål store sentrumstomta i Waldemarhøyveien 1 ligger inntil jernbanelinja omtrent 150 meter fra Ski togstasjon, og nå begynner arbeidet med detaljreguleringen. Blant annet skal de tre eldre trebygningene som allerede står der rives.

Les mer om prosjektet:

https://www.estatenyheter.no/pluss-transaksjon/la-88-mill-pa-bordet-for-tre-mal/250209?fbclid=IwAR0EAoYE7cag9Vy7gplWx8WapHwHmugfCWs9bZ-23Ffpc3iglR6VNO4Dy40