x

Utleie av nytt, moderne hovedkontor og lagerbygg til Berggård Amundsen & Co

60 Grader har bistått Anthon B Nilsen Eiendom med utleie av nytt, moderne hovedkontor og lagerbygg til Berggård Amundsen & Co.

Det nye bygget skal lokaliseres i Berghagan Næringspark som ligger i forlengelsen av Regnbuen Næringspark på Langhus i Ski kommune. Berggård Amundsen er landets eneste landsdekkende elektrogrossist med norsk eierskap. Selskapet er i vekst og omsatte i 2016 for 1,7 milliarder kroner.

Kontor og lagerbygget blir på totalt ca. 14.000 kvadratmeter, hvorav ca. 1.800 kvadratmeter er hovedkontor og det resterende er lager. Det jobbes mot en oppstart av bygging tidlig 2018, med endelig ferdigstillelse sommer 2019.

Regnbuen/Berghagan næringspark er ett attraktivt lager- og logistikkområdene i Stor-Oslo. Flesteparten av logistikkeiendommene her er enbrukerbygg av høy standard som huser store, solide virksomheter. Berggård Amundsen & Co blir ved ferdigstillelse nabo med Interfrukt-bygget som også ble bygget av Anthon B Nilsen Eiendom.

Les mer om prosjektet:

http://www.estatenyheter.no/2017/11/29/bygger-nytt-kombibygg/