x

Vika Project Finance kjøpte ved Ekeberg

60grader-transaksjonsmegler

Et Vika Project Finance-syndikat har kjøpt Konows gate 67B rett ved Kværnerbyen i Oslo.

Det er Stor-Oslo Invest som nå har solgt den tidligere postgarasjen i Konows gate. Stor-Oslo kjøpte eiendommen som tidligere huset Postens biler og servicefunksjoner i 2012. Eiendommen ble deretter bygget helt om, og er nå leid ut til en rekke leietakere med fokus på bilrelatert virksomhet. Land Rover-, Jaguar- og Aston Martin-forhandleren Insignia er største leietaker med 7500 kvadratmeter i første og andre etasje (11 år igjen av kontrakten) Blant de øvrige leietakerne er Oslo Skinnsenter/Car Spa, Printing AS, Norsk Musikkforlag og Limani.

Rett før sommeren kjøpte prosjektfinansieringsselskapet Vika Project Finance eiendommen. Vika-syndikatet ser muligheter i det nyrenoverte signalbygget med eksponering mot Ring 2, beliggende mellom Kværnerbyen og Ekeberg. Konows gate 67B har et samlet areal på knappe 20 000 kvadratmeter, og har leieinntekter på rett under 20 millioner kroner. Etter det Estate Nyheter har grunn til å tro, er eiendomsverdien rundt 300 millioner kroner. Eiendommen har også utviklingspotensial for et nybygg på ca. 5000 kvadratmeter.

Vika Project Finance har samlet sammen en gruppe investorer til eiendomssyndikatet, hvor blant annet Stor-Oslo Eiendoms styreleder og aksjonær Arild Rygg er blitt med på eiersiden. Hans selskap skal også stå for teknisk og kommersiell forvaltning av eiendommen.

https://www.estatenyheter.no/vika-project-finance-kjopte-ved-ekeberg/289757